BizzFactory

Catherine Tricot

VAN 14:30 TOT 15:00

evenementen - BizzFactory - Hoe je een non-profitorganisatie een boost geeft in tijden van opsluiting

Videoconferentie "Hoe geef je een VZW een boost tijdens een periode van opsluiting? Gast Catherine Tricot

Georganiseerd door Edouard Cambier, Vanessa Dereymaeker

Gratis videoconferentie voor Seed Factory leden met de CEO van United Fund over het thema: "Hoe geef je een VZW een boost in tijden van opsluiting?

Het VZW United Fund for Belgium helpt de meest kansarmen in heel België.
Het heeft als doel de sociale integratie in het land te verbeteren door te investeren in materiële projecten die een rechtstreekse impact hebben op de begunstigden.
Daarom financiert United Fund for Belgium uitsluitend materiële projecten die een impact hebben op de sociale integratie.
Meer specifiek in de volgende 3 domeinen:
Welzijn en steun voor kansarme kinderen
Ondersteuning van mensen (kinderen en volwassenen) met een handicap
Bestrijding van de uitsluiting van kansarme groepen (diversiteit, socio-economische moeilijkheden, enz.).
United Fund for Belgium zamelt giften in van bedrijven, organisaties en particulieren.
100% van de ingezamelde fondsen wordt herverdeeld onder lokale liefdadigheidsinstellingen, actief over het hele land, om concrete projecten te ondersteunen.
United Fund for Belgium wordt statutair bestuurd door een Raad van Bestuur die wordt verkozen op de Algemene Vergadering. De meeste leden zijn senior managers en directeuren van donorbedrijven. Ze vergaderen vier keer per jaar.
De Raad van Trustees, gemandateerd door de Raad van Bestuur, wordt gedefinieerd als een adviescomité van de Raad van Bestuur. Het is betrokken bij het bestuur van het bedrijf door het bestuur te adviseren over belangrijke zaken die het bedrijf aangaan en in het bijzonder over de richting die de komende jaren moet worden ingeslagen.
Leden
Mevrouw Agafonova Anna
Mevrouw Alexandre Catherine
Mevrouw Arts Ineke
Mevrouw Bataille Anne
De heer De Cannière Jean
De heer De Romrée Henri
De heer Dequae Patrick
Mevrouw Doguet Viviane
Mevrouw Gough Julia
Mevrouw Kaelen Kristien
Mevrouw Lanssiers Patricia
Mevrouw Lefèvre Françoise
De heer Luyten Dirk
De heer Miseur Daniel
Mevrouw Pettersen Babette
De heer Pieters Danny
De heer Schellinck Guy
De heer Steyaert Henri
De heer Van Vyve François
De heer Vanbever Francis
De heer Verhaeghe Geert
Trustees
De heer Bodart Paul
De heer Bonne Eddy
De heer Platieau Jacques
Erebestuur
Eerwaarde Gidwitz Ronald J.
Burggraaf Davignon Etienne
Mevrouw Doyle Marcia
De heer Osterweil Eric
Hare Excellentie Rose Alison
De heer Smets Jan
Leden en Erebestuur
Mevrouw De Croo-Desguin Françoise
Barones Delruelle Janine
De heer Francotte Pierre
De heer Hannequart Frédéric
De heer Jacobs Christian
De heer Kallen Martin
De heer Peirce Robert
Baron Philippson Alain
De heer Schrank Leonard
De heer Surny Jean-Jacques
De heer Van Dormael Willy
De heer Van Hooghten Paul
De heer Van Roost Joost
De heer Van der Straten Waillet Charles

Wil je deel uitmaken van de Seed Factory-community?
Neem dan contact met ons op via
edouard.cambier@seedfactory.be
vanessa.dereymaeker@seedfactory.be
Tel : +32 2 743 47 20